วิเคราะห์ให้ดี ก่อนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงภาคการลงทุนหรือตลาดโดยรวม นักวิเคราะห์หุ้นพยายามที่จะกำหนดกิจกรรมในอนาคตของตราสารภาคหรือตลาด

การวิเคราะห์ตลาดหุ้นเป็นวิธีการสำหรับนักลงทุนและผู้ค้าในการตัดสินใจซื้อและขาย เมื่อศึกษาและประเมินข้อมูลในอดีตและปัจจุบันนักลงทุนและผู้ค้าพยายามที่จะได้รับความสนใจในตลาดโดยการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

มีสองประเภทพื้นฐานของการวิเคราะห์หุ้น: การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นบันทึกทางการเงินรายงานทางการเงินสินทรัพย์ของ บริษัท และส่วนแบ่งการตลาด เพื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวกับ บริษัท หรือภาครัฐผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์มักจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดในงบการเงินของ บริษัท งบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและเชิงอรรถ แถลงการณ์เหล่านี้เผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบรายงาน 10-Q หรือ 10-K ผ่านระบบฐานข้อมูล EDGAR ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ นอกจากนี้รายงานรายได้ที่ออกโดย บริษัท ในระหว่างการแถลงข่าวรายได้ประจำไตรมาสจะถูกวิเคราะห์โดยนักลงทุนที่ต้องการทราบรายได้รายจ่ายและผลกำไรที่ บริษัท ทำไว้

เมื่อวิเคราะห์หุ้นในงบการเงินของ บริษัท นักวิเคราะห์มักจะตรวจสอบเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรสภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้มีประสิทธิภาพวิถีโควต้าการเติบโตและการใช้ประโยชน์ มีอัตราส่วนที่แตกต่างกันซึ่งสามารถใช้ในการพิจารณาว่า บริษัท มีสุขภาพดีเพียงใด ตัวอย่างเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนที่รวดเร็วใช้ในการประมาณว่า บริษัท จะสามารถจ่ายหนี้สินระยะสั้นได้หรือไม่ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ สูตรสำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนคำนวณจากการหารสินทรัพย์หมุนเวียนโดยหนี้สินหมุนเวียนตัวเลขที่สามารถหาได้จากงบดุล แม้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เป็นอัตราส่วนสภาพคล่องในอุดมคติ แต่อัตราส่วนที่น้อยกว่า 1 อาจบ่งชี้ถึงนักวิเคราะห์หุ้นว่า บริษัท มีฐานะการเงินที่ไม่ดีและอาจไม่สามารถครอบคลุมภาระหนี้ระยะสั้นเมื่อครบกำหนดได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

วิธีที่สองในการวิเคราะห์หุ้นคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการดำเนินการของตลาดในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ด้านเทคนิควิเคราะห์ตลาดการเงินโดยรวมและเกี่ยวเนื่องกับราคาและปริมาณรวมทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่ช่วยผลักดันตลาด แผนภูมิเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเนื่องจากเป็นภาพประกอบของแนวโน้มของหุ้นภายในช่วงเวลาที่ระบุ ตัวอย่างเช่นการใช้แผนภูมินักวิเคราะห์ด้านเทคนิคอาจทำเครื่องหมายบางพื้นที่ว่าเป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน ระดับการสนับสนุนมีการทำเครื่องหมายโดยต่ำสุดก่อนหน้านี้ต่ำกว่าราคาซื้อขายปัจจุบันและเครื่องหมายความต้านทานจะอยู่ที่ระดับสูงก่อนหน้านี้เหนือราคาตลาดปัจจุบันของหุ้น การพักฐานต่ำกว่าแนวรองรับจะเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มขาลงของนักวิเคราะห์หุ้นขณะที่การพักตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นไปในเชิงรุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *